محصولات جدید

- 17 %
220,000ریال
265,000ریال
- 16 %
160,000ریال
190,000ریال
- 16 %
260,000ریال
310,000ریال
- 15 %
200,000ریال
235,000ریال
- 15 %
165,000ریال
195,000ریال
1,353,000ریال
1,232,000ریال
340,000ریال

پرتقال نافی

1کیلوگرم±100گرم
130,000ریال
- 18 %
370,000ریال
450,000ریال

برنج سیلان

کیسه10کیلوگرم±300گرم
4,000,000ریال
- 6 %
240,000ریال
256,000ریال
- 6 %
375,000ریال
397,000ریال
- 9 %
300,000ریال
329,000ریال
- 3 %
462,000ریال
475,000ریال
- 11 %
179,000ریال
200,000ریال
- 1 %
825,000ریال
835,000ریال
- 4 %
455,000ریال
475,000ریال

نارنج

1کیلوگرم±50گرم
200,000ریال

لیمو ترش سنگی

1کیلوگرم±100گرم
180,000ریال

لبو

1کیلوگرم±100گرم
180,000ریال

نارنگی

نارنگی خارو 1.0ک...
150,000ریال
275,000ریال
285,000ریال
245,000ریال
155,000ریال
225,000ریال
445,000ریال
125,000ریال
365,000ریال
365,000ریال
285,000ریال
655,000ریال

گوشت چرخی شتر

بسته400گرمی منجمد
880,000ریال

هویج آبگیری

1کیلوگرم±100گرم
90,000ریال
- 9 %

خرما کبکاب بهبهان

4کیلوگرم±100گرم
2,550,000ریال
2,800,000ریال
- 10 %
246,000ریال
272,000ریال
- 6 %
235,000ریال
250,000ریال
- 6 %
235,000ریال
250,000ریال
- 7 %
712,000ریال
763,500ریال
- 3 %
961,000ریال
990,000ریال
- 5 %
304,000ریال
320,000ریال
- 19 %
146,000ریال
180,000ریال
- 5 %
266,000ریال
280,000ریال
537,000ریال
- 4 %
391,000ریال
406,000ریال
- 4 %
391,000ریال
406,000ریال
- 10 %
225,000ریال
249,000ریال
- 4 %
48,000ریال
50,000ریال
- 5 %
380,000ریال
399,000ریال
- 3 %
534,000ریال
550,000ریال
- 10 %
446,000ریال
495,000ریال
- 3 %
340,000ریال
350,000ریال
- 3 %
418,000ریال
430,000ریال
- 10 %
289,000ریال
321,000ریال
- 10 %
289,000ریال
321,000ریال
170,000ریال
- 17 %
100,000ریال
120,000ریال
- 10 %
157,500ریال
175,000ریال
- 14 %
150,000ریال
175,000ریال
- 10 %
342,000ریال
380,000ریال
- 10 %
347,000ریال
385,000ریال
- 10 %
347,000ریال
385,000ریال
- 5 %
569,000ریال
598,000ریال
- 20 %
507,000ریال
633,000ریال
- 4 %
960,000ریال
999,000ریال
- 4 %
1,680,000ریال
1,749,000ریال
- 5 %
76,000ریال
80,000ریال
- 10 %
427,000ریال
474,000ریال
- 4 %
960,000ریال
999,000ریال
- 15 %
560,000ریال
657,000ریال
435,000ریال
107,500ریال

شکر 900گرمی امروز

بسته 900گرمی
242,550ریال
625,000ریال
720,000ریال
430,000ریال
- 16 %
135,000ریال
160,000ریال
- 16 %
135,000ریال
160,000ریال
- 16 %
135,000ریال
160,000ریال
- 16 %
135,000ریال
160,000ریال
- 16 %
135,000ریال
160,000ریال
- 16 %
135,000ریال
160,000ریال
1,245,000ریال
485,000ریال
- 16 %
135,000ریال
160,000ریال
- 16 %
135,000ریال
160,000ریال
1,245,000ریال
- 16 %
135,000ریال
160,000ریال
- 16 %
135,000ریال
160,000ریال
- 5 %
143,000ریال
150,000ریال
- 4 %
960,000ریال
999,000ریال
- 10 %
183,000ریال
203,000ریال
- 5 %
276,000ریال
290,000ریال

اپلیکیشن بازرگام

شما هم اکنون میتوانید اپلیکیشن بازرگام را از طریق لینک های زیر دریافت کنید